Thư viện

Từ vựng tiếng Anh Nhà Hàng - Khách Sạn

Ngày đăng: 04-05-2017

Từ vựng tiếng Anh Nhà Hàng - Khách Sạn

100 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Ngày đăng: 10-06-2016

Các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán này sẽ giúp chúng ta trao đổi thông tin và làm việc một cách hiệu quả. Các bạn cùng nghiên cứu với EPASS nhé.

55 từ vựng chuyên ngành Tài chính Ngân hàng

Ngày đăng: 10-06-2016

Từ vựng chuyên ngành tài chính ngân hàng – Banking and Finance giúp chúng ta trao đổi và học tập. Mọi người cùng tham khảo nhé.

Tiếng Anh Du Lịch

Ngày đăng: 24-07-2015

Tiếng Anh chuyên ngành du lịch

Business

Ngày đăng: 24-07-2015

Tiếng Anh chuyên ngành Business