Thư viện

Giữ an toàn cho công dân Mỹ

Ngày đăng: 23-03-2016

Tổng Thống Mỹ Barrack Obama nêu rõ nước Mỹ tiếp tục những chính sách nghiêm ngặt để giữ an toàn cho công dân Mỹ trong thời đại khủng bố nghiêm trọng như hiện nay.