Từ vựng về lương, thưởng trong tiếng Anh

Những khái niệm như lương tháng - lương tính theo giờ, hoa hồng - tiền thưởng có bản chất khác nhau, vì thế được thể hiện bằng những từ ngữ khác nhau trong tiếng Anh. Những từ vựng và hình ảnh minh họa sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn các khái niệm này.


Pay /peɪ/ the money you receive for doing a job:  khoản tiền được trả khi làm việc, lương nói chung.


Salary /ˈsæl.ər.i/: a form of periodic payment from an employer to an employee, which may be specified in an employment contract:  tiền lương trả định kỳ - thường theo tháng, đựơc quy định trong hợp đồng lao động.Allowance /əˈlaʊ.əns/ money that you are given regularly, especially to pay for a particular thing:  trợ cấp, phụ phí, phụ cấp chi trả cho một mục đích riêng

Ví dụ: The perks of the job has a generous travel allowance. (Bổng lộc của công việc còn có cả một khoản phụ cấp đi lại hào phóng).

Ngoài ra, "allowance" còn được dùng để chỉ khoản tiền tiêu vặt bố mẹ thường cho con mình. 


Commission /kəˈmɪʃ.ən/ a payment to someone who sells goods that is directly related to the amount sold:  tiền hoa hồng, tiền phần trăm doanh thu bán hàng.

Ví dụ: She gets a 15 percent commission on every machine she sells. (Cô ấy được hưởng 15% hoa hồng cho mỗi cái máy bán được)


Bonus /ˈbəʊ.nəs/ an extra amount of money that is given to you as a present or reward for good work as well as the money you were expecting:  tiền thưỏng vì làm việc tốt, giúp công ty đạt lợi nhuận

Ví dụ: a productivity bonus (tiền thưởng năng suất công việc )


Pension /ˈpen.ʃən/: an amount of money paid regularly by the government or a private company to a person who does not work any more because they are too old or have become ill:  lương hưu.


Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:  tiền làm ngoài giờ.


Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/: pay and benefits an employee receives when he or she leaves employment at a company:  trợ cấp thôi việc.

Hoàng Thịnh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

 

MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 - 0982 223 844 

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn