Chủ đề trái cây

Grape /greip/ nho

Mango /’mæɳgou/ xoài

Papaya /pəˈ.paɪ.ə/ đu đủ

Cherries/ˈtʃe.riz/ anh đào

Peach /piːtʃ/ quả đào

Chestnut (s) /ˈtʃest.nʌt/ hạt dẻ

Avocado (s) /æ.və.kɑː.dəʊ// quả bơ

Orange /ˈɒ.rɪndʒ/ cam

Mandarin /’mændərin/ quýt

Jackfruit /ˈdʒækfruːt/ mít

Lemon /’lemən/ chanh

Plum /plʌm/ quả mận

tamarind /ˈtæmərɪnd/ trái me

pomelo /ˈpɑːməloʊ/ trái bưởi

apricot/ˈæprɪkɑːt/ trái mơ

persimmon/pərˈsɪmən/ trái hồng

custard apple trái na

papaya/pəˈpaɪə/ trái đu đủ

mangosteen/ˈmæŋɡəstiːn/ trái măng cụt

sapodilla/ˌsæpəˈdɪlə/ trái sa pô chê

rambutan/ræmˈbuːtn/ trái chôm chôm

kiwi/’ki:wi:/trái kiwi

kumquat/ˈkʌmkwɑːt/ trái quất

dragon fruit/ˈdræɡən fruːt/trái thanh long

starfruit/ˈstɑːrfruːt/ trái khế

passion fruit trái chanh dây

guava/ˈɡwɑːvə/ trái ổi

date/deɪt/ trái chà là

coconut/ˈkoʊkənʌt/ trái dừa

lychee/ˈliːtʃi/ trái vải

longan/ˈlɒŋg(ə)n/ trái nhãn

durian/ˈdʊriən/ trái sầu riêng

tangerine/ˈtændʒəriːn/ trái quýt

(Độc giả nhấn vào ảnh dưới để xem hình lớn và tải về máy)


 Ảnh Leerit.com

 

Ảnh Leerit.com

Ví dụ:

Behind the cake was a large heart made of  grape vines and forget-me-not flowers.

Đằng sau chiếc bánh là một trái tim lớn được làm từ các trai rượu nho và hoa lưu ly.

Dean ate a chick­en salad on whole wheat with a piece of  cherry pie and ice cream.

Dean đã ăn một đĩa sa lát gà cùng bột mì thô và một miếng bánh anh đào cùng kem.

The olive and the  chestnut are rare here.

Quả ô liu và hạt dẻ là rất hiếm ở đây.

Standard  plum trees should be planted 25 ft.

Cây mận bình thường được trồng có thể phát triển tới 25 feet.

When they returned to the house, she made a  peach pie and put a chicken on to bake.

Khi họ trở về nhà, cô ấy đã làm một chiếc bánh đào và nướng một con gà.


Hoàng Thịnh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

 

MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 - 0982 223 844 

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn