Giữ an toàn cho công dân Mỹ

The President Addresses the Nation on Keeping the American People Safe

Tổng thống Mỹ Barrack Obama nêu rõ Nước Mỹ đang tiếp tục bảo vệ Công Dân Mỹ được an toàn. 

[Bấm vào biểu tượng phụ đề để xem video với phụ đề Tiếng Anh]