36 cách nói thay thế cho Very Good

GIAO TIẾP TIẾNG ANH BỎ TÚI - 36 CÁCH NÓI THAY THẾ CHO 'VERY GOOD'

Trong tiếng Anh, có nhiều cách để bạn động viên, khen ai đó vì đã đạt được thành quả.

 

 

Bên cạnh từ Very Good thường gặp, còn có 36 cách nói khác nhau như dưới đây:  

  1. Excellent! /ˈek.səl.ənt/        
  2. That’s better. Như thế tốt hơn rồi
  3. Fantastic! /fænˈtæs.tɪk/      
  4. That’s it. Phải như thế chứ
  5. Fine!  
  6. That’s good
  7. Good for you!           
  8. That’s great.
  9. Good going  

10. That’s it.

11. Good job!      

12. That’s really nice.

13. Good thinking!         

14. That’s right!

15. Good work! Làm tốt lắm     

16. That’s the best ever!

17. Great!

18. Tremendous! /trɪˈmen.dəs/

19. I like that       

20. You just did it! Cậu vừa làm được điều đó!

21. Keep it up!    

22. Way to go! Làm tốt lắm

23. Keep on trying!        

24. Well, look at you go!

25. Marvelous! /ˈmɑr·və·ləs/    

26. Well done!

27. Much better! 

28. Wonderful!

29. Outstanding! /ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/         

30. Wow!

31. Perfect! /ˈpɝː.fekt/    

32. You make this fun

33. Right on!       

34. You’re doing fine

35. Super /ˈsuː.pɚ/        

36. You’re right!

(Epass collected) 

Chinh Phục Tiếng Anh cùng EPASS. Đăng ký theo link này: http://goo.gl/forms/aQOGoR6BSZ 

Hoặc gọi ngay để được kiểm tra trình độ miễn phí & tư vấn chương trình học tập phù hợp nhất cho bạn: 
Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.12, Q.10, TP.HCM. 
Hotline: 0982 223 844 - 0915 332 966
Email: epass@outlook.com.vn 
Website: www.epass.com.vn