Danh từ không bao giờ chia số nhiều trong tiếng Anh

Zalo

 

 

Zalo

 

 

Zalo

 

 

Zalo

 

 

Zalo

Cảm ơn các bạn đã đến với EPASS. Chúc các bạn học thật tốt!