8 câu nói Tiếng Anh thắp sáng ngày mới

8 CÂU NÓI TIẾNG ANH THẮP SÁNG NGÀY MỚI

Học tiếng Anh và khởi đầu một ngày mới tràn đầy nhiệt huyết với những câu nói dưới đây.

SHARE để lưu lại học bạn nhé!

1. Each day provides its own gifts

Mỗi ngày mới đều mang lại một món quà riêng

2. It is always the simple that produces the marvellous

Sự đơn giản luôn mang lại những điều kỳ diệu

3. If you can dream it, you can do it

Nếu đã dám mơ đến điều đó thì bạn cũng có thể làm được

4. Believe you can and you’re halfway there

Tin rằng mình làm được nghĩa là bạn đã đi được nửa đường

5. Be brave enough to live life creatively. The creative place is where no one else has ever been

Hãy dũng cảm có một cuộc sống sáng tạo. Sáng tạo là nơi chưa ai từng đặt chân đến.

6. I arise full of eagerness and energy, knowing well what achievement lies ahead of me

Trong tôi ngập tràn năng lượng và say mê, bởi tôi biết rõ thành tựu ở ngay phía trước tôi

7. You miss 100% of the shots you don’t take

Bạn bỏ lỡ 100% cơ hội ghi bàn nếu không tham gia vào

8. Definiteness of purpose is the starting point of all achievement

Một mục tiêu rõ ràng là điểm khởi đầu của mọi thành tích