Cách nói phản đối sao cho lịch sự

Dưới đây là cách thể hiện việc bạn thực sự tôn trọng và lắng nghe người khác và làm cho những phản bác sau này mạnh mẽ hơn. Để thực hiện điều đó ta có thể mở đầu với một vài cụm sau đây:

Zalo

 

 

Zalo

 

 

Zalo

 

 

Zalo

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này của EPASS!