54 Tính từ chỉ giọng điệu con người

Zalo

 

Zalo

 

Zalo

 

Zalo

Chúc các bạn học tốt!