Động từ không chia thì tiếp diễn

 

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này của EPASS !