Tổng hợp các Collocations thông dụng nhất

Dưới đây, là tổng hợp các Collocations thông dụng nhất. Chúc các bạn học tốt!

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 

 Không có văn bản thay thế tự động nào.