13 Quy tắc trọng âm trong tiếng anh

Với các bạn đang học và ôn thi môn Tiếng Anh thì đây là tài liệu hữu ích.

 
 Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 
Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
 Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 
 Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 
 Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 
 Không có văn bản thay thế tự động nào.
 
 Không có văn bản thay thế tự động nào.