NHỮNG CÁCH NÓI KHÁC NHAU VỀ "SADNESS"

Tiếng anh rất đa dạng và phong phú. Vì thế, chúng ta cần phải luôn ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. Cảm xúc con người cũng thế, chúng ta không thể cứ lặp đi lặp lại cách sử dụng nhàm chán với từ SAD khi ta muốn thể hiện cảm xúc của mình. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ đề cập đến một trường hợp điển hình như thế.
 
 
 
 
 
 

TỪ

PHIÊN ÂM

NGHĨA TIẾNG ANH

NGHĨA TIẾNG VIỆT

Bad

/bæd/

unpleasant and causing difficulties or harm

tồi tệ

Blue

/bluː/

(informal) feeling or showing sadness

buồn rầu

Depressed

/dɪˈprest/

unhappy and without hope

buồn vô vọng

Devastated

/'devəsteɪtɪd/

very shocked and upset

sụp đổ, sốc

Disheartened

/dɪsˈhɑːtənd/

lose confidence, hope, and energy

thất vọng

Dispirited

/dɪˈspɪrɪtɪd/

not feeling much hope about a particular situation or problem

mất tinh thần, ít hy vọng

Down

/daʊn/

unhappy; unable to feel excited or energetic about anything

không vui, mất tinh thần, không có hứng

Downcast

/ˈdaʊnkɑːst/

sad and without hope

buồn, vô vọng

Gloomy

/ˈɡluːmi/

unhappy and without hope

buồn vô vọng

Glum

/ɡlʌm/

disappointed or unhappy, and quiet

u buồn

Gutted

/ˈɡʌtɪd/

extremely disappointed and unhappy

rất thất vọng

Heartbroken

/ˈhɑːtˌbrəʊkən/

extremely sad

rất buồn

Melancholy

/ˈmeləŋkɒli/

sad

buồn

Miserable

/ˈmɪzərəbl̩/

very unhappy; unpleasant, causing unhappiness

rất buồn; buồn bực và không thoải mái

Pathetic

/pəˈθetɪk/

causing feelings of sadness, sympathy, or sometimes lack of respect, especially because a person or an animal is suffering

đáng thương cảm, buồn thương

Sorrowful

/ˈsɒrəʊfəl/

very sad

rất buồn

Unhappy

/ʌnˈhæpi/

sad or not satisfied

buồn, không hài lòng

Upset

/ʌpˈset/

worried, unhappy, or angry

buồn, lo lắng, bực mình

Wretched

/ˈretʃɪd/

very ill or very unhappy

mệt mỏi, buồn bực

 

Rất vui khi EPASS được chia sẻ những kiến thức Tiếng Anh đến với các bạn!

 

NGỌC BẢO

 

 ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn

 

 MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

 

 Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

 

 ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0913 332 966 (Thầy Tấn) - 0982 223 844 (Cô Mỹ Hà)

 

 Email: epass@outlook.com.vn

 

 Website: www.epass.com.vn