NHỮNG LỖI GRAMMAR HAY MẮC PHẢI TRONG IELTS WRITING VÀ CÁCH KHẮC PHỤC

1. Mạo từ “THE”

 *Sử dụng “the”:

 The government, the police, the bridge, the river, the hospital --> Khi chỉ nhắc đến 1 thứ duy nhất trong hoàn cảnh cụ thể

The internet, the environment, the ozone layer, the atmosphere --> Khi chỉ về một thứ duy nhất trên thế giới

The first, the second, the third --> Số đếm

The worst, the shortest, the lowest, the most beautiful, the least impressive --> So sánh nhất

The USA, the UK, the Maldives, the Middle East, the United Arab Emirates, The United Nation... --> Dùng trong tên chỉ nhóm khu vực/ tổ chức

 

*Không sử dụng “the”:

 Dogs don’t like cats, people with dyslexia have reading problems, Japanese cars are very reliable, German products are very high quality --> Khi nói về những thứ chung chung chúng ta bỏ “the” và sử dụng số nhiều

Ireland, China, Vietnam, Europe, South America --> Một nơi duy nhất hay quốc gia

 

2. Giới từ đi sau tính từ và danh từ.

 Việc nhầm lẫn khi sử dụng giới từ sau danh từ và tính từ luôn là vấn đề thường gặp đối với mọi người. Bên dưới là một số trường hợp các bạn cần lưu ý:

 At:

Bad at (something)

Good at (something)

Surprised at (something)

 

About or with:

Pleased about (something)

Pleased with (someone)

Angry with (someone)

Disappointed about (something)

Disappointed with (someone)

 

In:

rise in

decrease in

increase in

fall in

drop in

 

Between:

difference between

 

Of:

advantage/disadvantage of

example of

number of

percentage of

 

3. To - Infinitive và Gerung

 

 3.1 Sử dụng to + infinitive verb sau các động từ:

 Would like, want, seem, refuse, promise, prepare, offer, learn, hope, help, deserve, decide, afford, ask.

  * Example:

I would like to ask some questions

Most people cannot decide to go or stay

I want to run around the city

 

* NOTE: “like” dùng được cho cả hai trường hợp

 

 3.2 Sử dụng verb-ing sau động từ:

Suggest, recommend, practice, mind, keep, involve, imagine, give up, finish, enjoy, deny, consider, carry on, avoid.

 * Example:

I would recommend checking your writing for mistakes.

You should avoid drinking coffee after 6pm.

I’ve finished writing my essay.

 

4. Phải sử dụng mạo từ a/an phù hợp trước một cụm danh từ có tính từ đi kèm:

*Example:

a massive improvement, a steady increase,

an overall majority, a very small percentage

 

 

 

NGỌC BẢO

 

 ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn

 

 MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

 

 Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

 

 ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 (Thầy Tấn) - 0982 223 844 (Cô Mỹ Hà)

 

 Email: epass@outlook.com.vn

 

 Website: www.epass.com.vn