Cách sử dụng trạng từ “Just”

1. Dùng “just” với thì hiện tại và quá khứ hoàn thành

Example:

I’ve just seen him in the corridor. –> Tồi vừa mới trông thấy anh ta trong hành lang.

He’s just been to Spain for his holiday. –> Anh ấy chỉ được đến Tây Ban Nha vào kỳ nghỉ lễ của anh ấy.

Cấu trúc: S + just + Ved / P3

2. Dùng “just” với trợ đồng từ và động từ chính

Example:

I’d (I had) just finished it when he came –> Tôi đã hoàn thành nó trước khi anh ấy đến.

Cấu trúc: S + had + Just + Ved

3. Ở Mỹ trạng từ “just” được dùng trong thì quá khứ đơn

Example:

I just saw him. –> Tôi chỉ thấy anh ấy.

He just finished writing a book. –> Anh ấy vừa viết xong một cuốn sách.

Cấu trúc: S + just + Ved /P2 + O

 

Hoàng Thịnh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

                  

MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 - 0982 223 844 

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn