Những cụm từ dùng với “GET”

1. Get about:

bắt đầu đi lại được sau một cơn ốm.

Ex: My grandfather is finding it harder to get about these days.

(Những ngày này ông nội tôi cảm thấy khó khăn hơn trong việc đi lại)

2. Get across (to somebody):

truyền đạt được (đến ai đó).

Ex: We tried to get our point across, but he just wouldn’t listen.

(Chúng tôi cố gắng thuyết phục anh ta về quan điểm của chúng tôi, nhưng anh ta không nghe theo)

3. Get after somebody:

thúc giục hoặc la rầy ai.

Ex: I will get after Jack about his behavior

(Tôi sẽ khiển trách Jack về hành vi của anh ta)

4. Get along:

hòa thuận, hòa hợp; có thể xoay xở hoặc sinh sống được.

Ex: Those two just don’t get along

(Hai người đó không hòa thuận với nhau)

5. Get around:

lách (luật), lảng tránh; đi từ nơi này đến nơi khác; trở nên được biết đến, lưu hành.

Ex: I know I can find a way to get around the rule

(Tôi biết rằng tôi có cách để lách luật)

6. Get at somebody/something:

chạm vào hoặc với tới được

Ex: It’s on the top shelf and I can’t get at it

(Nó nằm ở kệ cao nhất và tôi không thể với tới được)

7. Get away (from…):

thoát khỏi; rời khỏi hoặc đi xa.

Ex: The robbers got away in a stolen car, which the police later found abandoned.

(Những tên cướp đã trốn thoát trên chiếc xe ăn trộm được mà cảnh sát sau đó đã tìm thấy nó bị bỏ đi)

8. Get back:

quay lại với ai, nơi nào hoặc tình trạng nào đó.

Ex: The train was held up so we didn’t get back home until midnight.

(Tàu bị mắc kẹt vì vậy chỉ cho đến nửa đêm chúng tôi mới quay về nhà được)

9. Get by (on/in/with something):

xoay xở sống được với những cái (ít ỏi) mà mình hiện có (tiền, công cụ, …)

Ex: They’re finding it increasingly difficult to get by since their first daughter was born.

(Họ cảm thấy ngày càng khó khăn để xoay xở sống được kể từ khi họ sinh đứa con gái đầu lòng)

10. Get down:

đi xuống, xuống ngựa

Ex: He got down on her knees with the hope that she would forgive him.

(Anh ta quỳ dưới chân cô ấy với hi vọng mong cô ấy tha thứ)

 

 

Hoàng Thịnh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

                  

MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 - 0982 223 844 

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn