Từ vựng chủ đề sâu bọ, côn trùng

• Ant /ænt/: con kiến

• Fly /flai/: con ruồi

• Butterfly /'bʌtǝflai/: con bướm

• Dragonfly /'drægǝnflai/: chuồn chuồn

• Bee /bi:/: con ong

• Wasp /wɔsp/: ong bắp cày

• Bumblebee /'bʌmbl,bi:/: ong nghệ

• Moth /mɔθ/: bướm đêm wink emoticon

• Flea /fli:/: bọ chét

• Ladybird / 'leidibǝ:d/: con bọ rùa

• Beetle /'bi:tl/: bọ cánh cứng

• Grasshopper /'gra:s,hɔpǝ/: châu chấu

• Cockroach /'kɔkroutʃ/: con gián

• Mosquito /,mǝs'ki:tou/: con muỗi

• Cicada /si'ka :dǝ/ : ve sầu

• Worm /'wɜrm/: con sâu

• Glowworm /'glou,wɜm/: đom đóm 

• Bug /bʌg/: con rệp (từ này trong Anh-Mỹ cũng có nghĩa là sâu bọ)

• Louse /laos/: con rận

• Cricket /'krikit/: con dế

• Looper /'lu:pǝ/: sâu đo

• Earwig /'iǝwig/: sâu tai

• Leaf-miner /,li:f'mainǝ/: sâu ăn lá

• Horse-fly /'hɔ:s,flai/: ruồi trâu?

• Mayfly /'meiflai/; con phù du

• Midge /midʒ/: muỗi vằn

• Mantis /'mæntis/: bọ ngựa

• Termite /'tǝ:mait/ : con mối

Lan Anh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

 MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 (Thầy Tấn) - 0982 223 844 (Cô Mỹ Hà)

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn