9 Cách Phát Âm Chữ "A" Trong Tiếng Anh

1. Chữ A thường được phát âm là /æ/

ant /ænt/ (n) con kiến

bag /bæg/ (n) cái túi

cat /kæt/ (n) con mèo

2. Chữ A thường được phát âm là /eɪ/ khi nó đứng trước be, ce, ke, me, pe, te, se, ze

babe /beɪb/ (n) đứa trẻ

face /feɪs/ (n) mặt

3. Chữ A thường được đọc là /ɑː/ khi nó đứng trước chữ r và nó tạo thành tổ hợp /a:r/

bar /bɑːr/ (n) quán bar

car /kɑːr/ (n) xe ô tô

4. Tuy nhiên trong một số trường hợp khi A đứng trước u, w, nó sẽ được đọc là /æ/

aunt /ænt/ (n) cô, dì

laugh /læf/ (v) cười to

5. Hoặc đôi khi đứng trước u, w, nó sẽ được đọc là /əʊ/

gauche /gəʊʃ/ (adj) vụng về

6. Chữ A thường được đọc là /er/ khi nó đứng trước re, ir

chair /tʃer/ (n) cái ghế

dare /der/ (v) dám (làm gì)

7. Chữ A thường được đọc là /ɪ/ khi nó đứng trước ge

advantage /ədˈvæntɪdʒ/ (n) lợi ích, lợi thế

manage /ˈmænɪdʒ/ (v) quản lý

8. Chữ A thường được đọc là /ə/ khi nó đứng đầu từ có hai âm tiết trở lên và âm tiết đầu tiên không mang trọng âm

about /əˈbaʊt/ (adv) về

above /əˈbʌv/ (prep) ở trên

9. Chữ A được đọc là /eɪ/ khi nó đứng trước y, i.

bait /beɪt/ (v) mắc mồi

chain /tʃeɪn/ (n) chuỗi, dãy

daily /ˈdeɪli/ (adj) hàng ngày

Lan Anh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

 MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 (Thầy Tấn) - 0982 223 844 (Cô Mỹ Hà)

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn