Từ vựng theo chủ đề thời tiết

Trời mùa xuân thường mát mẻ, đi kèm là " drizzling" ( mưa phùn), còn khi chuyển hè sẽ thay bằng những cơn mưa lớn tầm tã ( rain cats and dogs).

 

Từ                          Phiên âm                          Nghĩa

 

1 . Mild                       /maɪld/                          ôn hòa, ấm áp

2. Clear                       /klɪər/                         (trời) trong trẻo, quang đãng

3 . Drizzlin                   /drɪ’zəliɳ/                     mưa phùn

4. Cloudy                   /´klaudi/                        (trời) đầy mây, u ám

5. Breeze                    /bri:z/                             gió nhẹ

6.  Rainbow                /ˈreɪnˌboʊ/                     cầu vồng

7. Raincoat                 /'rein¸kout/                     áo mưa

8. Thunder                 /ˈθʌndə/                       sấm

 9. Lightning               /'laitniɳ/                       sét, chớp

10. Storm                   /stɔ:m/                         giông bão

11. Heat-wave           /´hi:t¸weiv/                       đợt nóng

12.  Rain cats and dogs     /rein kæts ænd dɔgz/  mưa to, mưa như trút nước

13. Thermometer       /θə'mɔmitə/                  nhiệt kế

14. Celsius               /´selsiəs/                         nhiệt độ C

15 . Weather forecast /fɔ:'kɑ:st/                       dự báo thời tiết

16. Flood                    /flʌd/                          lũ lụt

17. Hurricane              /´hʌrikein/                    bão (lốc)

18.  Freezing cold         /'fri:ziη kould/             lạnh buốt

19. Chilly                        /'tʃili/                       lạnh rùng mình

20. Snowstorm                 /ˈsnoʊˌstɔrm/        bão tuyết

21. Avalanche                  /'ævə¸la:nʃ/            lở tuyết

22. Icy                              /'aisi/                    đóng băng, phủ băng

23.  Heat stroke               /hi:t,strouk/               say nắng

24.  Tan                            /tæn/                      rám nắng

25. Sunburn                    /'sʌn¸bə:n/              cháy nắng

26. Sun-glasses                 /sʌn 'glɑ:siz/         kính râm

27. Air-conditioner           /'εəkən,di∫ənə/        máy điều hòa nhiệt độ, máy lạnh

28.  Snowman                   /'snou¸mæn/           người tuyết (hình nộm)

29. Skiing                            /´skiiη/              trượt tuyết

 Hoàng Thịnh

ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH TẠI EPASS (TP.HCM) theo link này: http://goo.gl/forms/IzBHuhdMUn 

 

MỌI THẮC MẮC VỀ VIỆC HỌC TIẾNG ANH & DỊCH VỤ VISA ĐI MỸ - ÚC - CANADA. LIÊN HỆ NGAY:

Địa chỉ: 421/37 Sư Vạn Hạnh (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP.HCM

ĐT: 08.6270.8.666 - Hotline: 0915 332 966 - 0982 223 844 

Email: epass@outlook.com.vn 

Website: www.epass.com.vn